Valori şi principii cultivate şi promovate în şcoală:

  • Profesionalismul – a fi cel mai bun în domeniul său de activitate;
  • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în faptă;
  • Cooperarea – a arata grijă și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți;
  • Respectul – a arata considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate și, nu în ultimul rând, față de propria persoană;
  • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni;
  • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvințe, dorințe impulsuri și a avea un comportament adecvat oricărei situații; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.