„Școala  Gimnazială  Costuleni  oferă  o educaţie  formativă  centrată pe elev, bazată  pe  încredere, cooperare şi comunicare.   Asigură  elevilor   şanse  egale  în  educaţie, creând  un  mediu prietenos şi  stimulativ,  în  scopul  valorizării lor, oferindu-le  cele  mai bune  oportunităţi  de  învăţare, de  dezvoltare  a potenţialului lor  educaţional  şi  personal,  în vederea   includerii  într-o  formă superioară de şcolarizare.”