,,Împreună, solidari pentru o educaţie  de calitate!” este idealul pe care-l   propunem, în vederea  formării unor  generaţii competitive, care  să deţină competenţele cheie recunoscute la  nivel european, ce  vor  asigura  fiecărui  elev dezvoltarea  unei  personalităţi armonioase, cu gândire  creativă  şi  autonomă, cu  un  sistem  de  valori  civice, morale, culturale,  autentice  şi  pozitive.